The Road to You | Vägen till Dig

This was the first poem I wrote, a few years back. I wrote it in Swedish, and here’s both the original and an English translation.


 

Vägen till Dig

Det finns en väg i mitt hjärta som slutar i dig.

Så rak, så rak.

En enkel grusväg kantad av vackra gamla ekar, en väg så gammal som kärleken.

Nött av alla mina steg.

Och solstrålarna som silas genom ekarnas bladverk skapar ett magiskt gyllene skimmer som viskar mitt namn, men jag går inte dit. Inte längre.

Vägen kallar på mig, men jag stannar vid grindarna. Jag står där ibland och ser dig där borta vid vägens slut. Känner känslan på avstånd. I säkerhet.

Sen vänder jag mig om och går. Andra vägar, utan magiskt skimmer. Säkra vägar.

Den rakaste vägen i mitt hjärta slutar i dig. Den skimrar och viskar, men jag går inte dit.


English Translation: The Road To You

my heart has a road that ends in you
straight as the straightest line
a simple dirt road
framed by beautiful old oaks, a road as old as love itself
worn by all my steps

and the silent sunbeams strained through the leaves make a shimmering light that calls my name
yet I don’t go there, not anymore

the road is calling, but I stay at the gates
sometimes I stand there, I look from afar
feel the feelings from a distance
from a safe place

then I turn and walk away

to walk other roads, roads with no shimmering light
safe roads

my heart’s straightest road ends in you
it shimmers and calls, but I don’t go there
not anymore

What do you feel?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s